Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach

Strona główna

 

 29. FINAŁ WOŚP - GRAFIKI - Press Kits - Fundacja WOŚP

                         Nasi szkolni wolontariusze  na rzecz XXIX WOŚP
 
Poniżej kilka pamiątkowych zdjęć 
Ogółem nasi szkolni wolontariusze zebrali i przekazali do sztabu WOŚP w Kazimierzy Wielkiej 4493,71 zł. W tym 590,00 zł zebrali do e-skarbonek, a 3903 zł,71 zł do tradycyjnych puszek. Największą kwotę, bo 1082,60 zł zbrał Mirek Marzec.
Dziękujemy wolontariuszom oraz wszystkim ofiarodawcom i Rodzicom wolontariuszy. Wolontariuszami opiekowały się Krystyna Półtorak i Jadwiga Woźniak oraz Urszula Kieljan.

 

 

FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 IM. EDWARDA HARUZY W DOBIESŁAWICACH

 

od dnia 18 stycznia 2021 r.

 

(na podstawie wytycznych ME i N, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych)

 

 ***********************************************************************************

Miło mi poinformować Społeczność Szkolną, iż latem przyszłego roku budynek naszej szkoły przejdzie gruntowną termomodernizację. Dzięki staraniom Pana Wójta Gmina Bejsce otrzymała odpowiednie środki na ten cel.

Waldemar Woźniak

 

 ***************************************************************************************************************

Plan zajęć obowiązujący od 2 września 2020 r.

 

Llinki do dokumentów regulujących pracę naszej szkoły od 1. września 2020 r

 

 

Egzamin Ósmoklasisty 2020 - szkoły z najlepszym wynikiem w powiecie kazimierskim

            Najlepszy wynik w powiecie kazimierskim na Egzaminie Ósmoklasisty 2020 zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Leona Wójcickiego w Sokolinie, w gminie Czarnocin, którzy napisali test średnio na 62, 33 procent. Ósmoklasiści z Sokolina napisali test z języka polskiego średnio na 67 procent, z matematyki osiągnęli 63 procent, a z języka angielskiego 56 procent. Egzamin zdawało osiem osób.

Na drugim miejscu w powiecie kazimierskim znalazła się Szkoła Podstawowa imienia Batalionów Chłopskich w Czarnocinie, której uczniowie zdobyli na egzaminie średnio na 61,33 procent punktów. Młodzież z Czarnocina najlepiej napisała test z języka polskiego - otrzymała średnio 63 procent punktów, z matematyki średni wynik to 62 procent, a z języka angielskiego 59 procent. Egzamin zdawało 15 osób

Na trzecim miejscu w powiecie kazimierskim znalazła się Samorządowa Szkoła Podstawowa Imienia Edwarda Haruzy w Dobiesławicach, której uczniowie napisali egzamin średnio na 56,33 procent. Młodzież fantastycznie napisała test z języka polskiego - średni wynik to aż 81 procent, matematykę zdała na 43 procent, a język angielski na 45 procent.

Gminy

            Na początek należy pochwalić świetny wynik uczniów z gminy Czarnocin, którzy napisali egzamin średnio na 62 procent stając się liderem w naszym powiecie i wyprzedzając o jedno oczko najlepszą w roku ubiegłym gminę Bejsce.

Uczniowie z gminy Czarnocin napisali test z języka polskiego na 67 procent, z matematyki osiągnęli 63 procent, a z języka angielskiego -56 procent. Z każdego z przedmiotów byli najlepsi w powiecie!

Do egzaminu przystąpiły 23 osoby.

Na drugim miejscu w powiecie kazimierskim znalazły się ex aequo gmina Bejsce, która w roku ubiegłym była najlepsza oraz gmina Skalmimierz, która była na trzecim miejscu.

Uczniowie z gminy Bejsce zdobyli na egzaminie średnio 46 procent punktów - 61 procent z języka polskiego, 40 procent z matematyki i 36 z języka angielskiego.

Do egzaminu przystąpiło 26 osób.

W ubiegłym roku uczniowie z gminy Bejsce zdobyli na egzaminie średnio 55 procent punktów.

Czwarty wynik w powiecie, podobnie jak w roku ubiegłym, osiągnęli uczniowie z gminy Kazimierza Wielka.

Źródło: https://echodnia.eu/swietokrzyskie/egzamin-osmoklasisty-2020-wyniki-top-20-najlepszych-szkol-w-wojewodztwie-swietokrzyskim/ga/c5-15121491/zd/44739677 
 
 

ZAPRASZAMY DO KONKURSU !

Dobrze się czuję, gdy o bezpieczeństwie rymuję!

Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego ogłasza pierwszą edycję konkursu dla dzieci rolników na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów), promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Pracę Konkursową podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika Konkursu oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na e-maila: rymowanka(at)krus.gov.pl. W temacie należy wpisać: Konkurs na rymowankę – Imię i nazwisko dziecka.

Rymowankę do udziału w Konkursie zgłasza rodzic/opiekun prawny dziecka, ubezpieczony w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

20 laureatów z największą liczbą punktów zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

Zapraszamy również uczestników do zapoznania się z materiałami prewencyjnymi opracowanymi dla dzieci, znajdującymi się pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/zaproszenie-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-terenow-wiejskich-do-zapoznania-sie-z-materialami-edukacyj/ 

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: bp(at)krus.gov.pl 

W RAMACH MOŻLIWOŚCI PROSZĘ O ROZPROPAGOWANIE.

 

Regulamin konkursu https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2020/Rymowanki/rymowanka_regulamin_2020.pdf

 

Pozdrawiam

Weronika Buda

PT KRUS KAZIMIERZA WIELKA

 

 

Przedszkola otwarte od 6 maja – pytania i odpowiedzi

 
 
  • Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?
  • Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?
  • Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?
  • Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?
  • Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?Czy moje dziecko otrzyma posiłek podczas pobytu w przedszkolu?
  • Czy wydawanie i spożywanie posiłków będzie bezpieczne?
  • Jak w przedszkolu będzie przestrzegane bezpieczeństwo sanitarne?
  • Co ma zrobić rodzic w sytuacji, gdy dziecko nie będzie miało możliwości skorzystania z opieki przedszkolnej?
  • Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?
  • Czy moje dziecko będzie mogło skorzystać ze wsparcia poradni psychologiczno-pedagogicznej?

 

 

 

 

Dobiesławice, dnia 6 marca 2020 r.

 

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

          Bardzo proszę o ograniczenie swojej obecności w budynku szkoły jedynie do holu przed świetlicą  oraz szatni uczniowskiej. W przypadku potrzeby kontaktu z wychowawcą lub innymi nauczycielami proszę o uczynienie tego telefonicznie. W takim razie nauczyciel zejdzie do rodzica lub opiekuna w celu załatwienia sprawy. Jedynie dzieci trzy – i czteroletnie mogą być odprowadzane i odbierane sprzed drzwi ich sali.

         Ze względu na nasze wspólne dobro proszę o zastosowanie się do zarządzenia, które obowiązuje do odwołania.

Dyrektor Szkoły

Waldemar Woźniak

 729x308

Nie bój się, ale bądź ostrożny - czyli co warto wiedzieć o koronawirusie

 

 Projekty w których bierzemy udział.

PROJEKTY W KTÓRYCH BIERZEMY UDZIAŁ

 

 PROJEKTY ZREALIZOWANE W 2018 r.

Kolejna pracownia edukacyjna dla Szkoły Podstawowej w gm. Bejsce

Gmina Bejsce otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wyposażenie pracowni edukacyjnej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Dobiesławicach w zeszłym roku została doposażona pracownia edukacyjna w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach. Gmina Bejsce podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn. „ Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

D O B R Y  S T A R T

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Kącik patrona szkoły z jego podobizną oraz tablicą upamiętniajacą  Edwarda Haruzę i nadanie szkole imienia. Na sąsiedniej ścianie gablota ze sztandarem szkoły.

 

 Widok wejścia głównego do szkoły.

 ===============================================================

 

PRZYPOMINAM, ŻE WSZELKIE UWAGI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY MOŻNA KIEROWAĆ DO DYREKTORA SZKOŁY BEZPOŚREDNIO LUB TELEFONICZNIE: 413511041; 606278544 W GODZINACH PRACY SZKOŁY EWENTUALNIE NA ADRES E-MAIL: sspdobieslawice@wp.pl. ABY OTRZYMYWAĆ INFORMACJĘ O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY WYSTARCZY ZAPISAĆ SIĘ NA LISTĘ MAILINGOWĄ: NEWSLETTER  

 

************************************************************************************** 

 

Wicewojewoda Grzegorz Dziubek wręczył nagrody laureatom etapu wojewódzkiego XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu". 

 

 Co nasi zdobyli?

  

 ZOBACZ! »»»

 

  *************************************************************

 SPRAWOZDANIE Z AKCJI

 

 PODSUMOWANIE PROJEKTU

"NA RATUNEK PSZCZOŁOM - STADNICKA WOLA  6 MAJA 2013 R.

 

 ============================================ 

 

 KLUB 4 H Dobiesławice w akcji !!!

 

 ************************************************************************************

 PRZYPOMINAM, ŻE WSZELKIE UWAGI NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY MOŻNA KIEROWAĆ DO DYREKTORA SZKOŁY BEZPOŚREDNIO LUB TELEFONICZNIE: 413511041; 606278544 W GODZINACH PRACY SZKOŁY EWENTUALNIE NA ADRES E-MAIL: sspdobieslawice@wp.pl. ABY OTRZYMYWAĆ INFORMACJĘ O BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY WYSTARCZY ZAPISAĆ SIĘ NA LISTĘ MAILINGOWĄ: NEWSLETTER 

 

************************************************************************************** 

 

 

 

Aktualności